50 anys de la “manifestació de les pedres”

La Manifestació de les pedres, 27 octubre 1967