Política de privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, Domènec Martínez García posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Desitgem que la relació amb els nostres persones usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Domènec Martínez García

Domicili: Terrassa

Telèfon: 659468856

E-mail: dmgdmg2014@gmail.com

web: https://nascutel49.com/

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facin arribar a través del formulari web «Contacte», raó per la qual podrem contactar amb la persona usuària a través del correu electrònic que ens hagi facilitat.

Domènec Martínez García no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

 

Quan de temps conservarem les teves dades?

Les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la consulta o suggeriment realitzat a través del formulari web “Contacte”.

 

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base al consentiment explícit de la persona usuària, donat en el moment d’enviar les teves dades a través del nostre formulari “Contacte”.

 

A qui comunicarem les teves dades?

Les dades del formulari web “Contacte» no es lliuraran a cap tercer a no ser que sigui necessari per resoldre el suggeriment o consulta.

Com vetlla Domènec Martínez García per les seves dades?

Domènec Martínez García ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si Domènec Martínez García està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de Domènec Martínez García. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de els mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic o postal, adjuntant còpia del document d’identificació, dirigit al responsable del tractament.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Portección de Datos, especialment quan consideri que Domènec Martínez García no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

 

Data última actualització: 13/03/2019